Share on Twitter Share on Facebook

STIH 

[PENTRU SFINȚII MUCENICI SARVIL Șl VEVEEA, SORA SA]

Sarvil și Veveea, într-a lor frățâie, 

Le dede Hristos cununi de-mpărățâie.