Share on Twitter Share on Facebook

STIH

[PENTRU SFÂNTA ANA, MAMA FECIOAREI MARIA]

Nu ca Eva, ce năștea grije și durere, Ce tu, Ano, ai născut cu bună părere. Ș-ai aplecatu-ț hiică ce-au născut pre Domnul, De-au rădicat osânda de preste tot omul. Cu a sa zămislire fără de păcate, Ș-au tins prestetot rodul a sa bunătate.