Share on Twitter Share on Facebook

STIHURI

[PENTRU SFÂNTUL SISOE]

Frâmsețea Sisoi având ne-atinsă-n suflet,

Întreg au purces la ceri cu vesel cuget. *